Dịch vụ sửa điện thoại Samsung mất imei uy tín

Dịch vụ sửa điện thoại Samsung mất imei uy tín

Khi Samsung mất imei bạn không thể xác định được thông tin của máy, điều này có nghĩa là số IMEI Samsung giúp cho việc tra cứu thông tin về chiếc điện thoại Samsung.

Sửa điện thoại Samsung mất imei công việc quan trọng khi các bạn đánh mất số imei trên chiếc Samsung của mình. Có lẽ các bạn đã nghe nói nhiều đến số imei nhưng ý nghĩa của nó như thế nào? Có thể các bạn không biết hoặc chỉ biết một cách mơ hồ.

Imei là một dãy mã số bao gồm 15 chữ số, được sử dụng để mạng di động nhận diện điện thoại cá nhân, số imei thường được in và dán đằng sau tem của máy. Mỗi điện thoại sẽ có một số imei khác nhau không thể có hai ĐTDĐ cùng mang một số imei. Thông thường, số imei do một số tổ chức cung cấp cho nhà sản xuất ĐTDĐ. Muốn sản phẩm của mình được cấp số imei, nhà sản xuất ĐTDĐ phải gửi đề nghị cho một trong các tổ chức nói trên để họ xem xét.

Dưới đây là các cú pháp để kiểm tra thông số trên điện thoại của bạn.

Cú pháp kiểm tra imei của điện thoại Samsung: kiểm tra số IMEI là #06#, phiên bản phần mềm #9999#; kiểm tra thông số hoạt động của Pin *#9998*228#; thử chế độ rung #9998*842# và chỉnh chế độ phân giải màn hình là *#0523#. Đối với một vài mã số, lưu ý là chỉ hoạt động với phần mềm chuẩn mà không hoạt động với phần mềm đã được Việt hoá.