cạnh tranh

Thị trường smartphone càng ngày càng khốc liệt

Thị trường smartphone càng ngày càng khốc liệt

Hiển nhiên, giờ còn là quá sớm để khẳng định rằng chiếc smartphone của chúng ta sẽ chết. Nói “smartphone sẽ chết” chẳng khác gì nói “PC đã chết” cách đây vài năm: người dùng thế nào rồi cũng cần