hết pin

Sửa lỗi Iphone mau hết pin

Sửa lỗi Iphone mau hết pin

Để có thể xác định tình trạng hao pin nóng máy khi chờ, khi thực hiện cuộc gọi, sử dụng wifi, 3g lướt web là nguyên nhân từ đâu. Bạn có thể đến với chúng tôi. Mọi thao tác kiểm