HTC

Mở khóa điện thoại HTC

Mở khóa điện thoại HTC

Sau khi unlock tại chúng tôi bạn có thể sử dụng được tất cả các mạng trong nước mà không cần phải unlock thêm lần nào nữa, khi bạn đi ra nước ngoài cũng vậy bạn chỉ cẩn lắp sim