không nhận sim

Sửa lỗi không nhận sim trên Iphone

Sửa lỗi không nhận sim trên Iphone

Bạn đã kiểm tra hết tất cả các trường hợp trên mà điện thoại của bạn vẫn bị lỗi không nhận sim. Cách tốt nhất là bạn nên mang đến trung tâm sửa điện thoại chúng tôi để được kiểm