lối Ipad bị khóa icloud

Sửa lỗi Ipad bị khóa icloud

Sửa lỗi Ipad bị khóa icloud

  Nếu bạn không thể nhớ được tài khoản và mật khẩu đồng nghĩa chiếc iPad của bạn sẽ bị khóa icloud và không thể tiếp tục sử dụng bất kỳ chức năng nào trên máy khi ở màn hình