mất nguồn

Sửa lỗi mất nguồn điện thoại Iphone

Sửa lỗi mất nguồn điện thoại Iphone

Khi bị các lỗi trên bạn có thể reset lại máy của mình, nếu máy không thể hoạt động lại một cách bình thường, thì lúc này việc của bạn là cần phải đến trung tâm kỹ thuật của chúng