mở không lên nguồn

Sửa điện thoại samsung mở không lên nguồn uy tín

Sửa điện thoại samsung mở không lên nguồn uy tín

Nếu Samsung không lên nguồn sau khi nâng cấp, chạy ROM hệ điều hành thì có thể do đã mất boot, cần được can thiệp bằng thiết bị chuyên dụng trước khi nạp lại phần mềm gốc. Sửa điện thoại