nơi sửa camera Ipad

Sửa camera Ipad chuyên nghiệp

Sửa camera Ipad chuyên nghiệp

Nguyên nhân hư camera có thể là do nhà sản xuất, sau khi mua máy còn trong hạn bảo hành, bạn có thể mang ra tiệm bảo hành để được sửa lỗi iPad hư camera. Bạn là người thích tác