Samsung Galaxy S7

Những chiếc điện thoại có màu sắc được ưa chuộng nhất

Những chiếc điện thoại có màu sắc được ưa chuộng nhất

Pixel vẫn được sản xuất bởi HTC, nhưng nó lại được thiết kế hoàn toàn bởi Google. Do đó nó hoàn toàn khác với dòng Nexus trước đây. Nhưng Google lại thiết kế Pixel với ý muốn đem lại sự