wifi

Sửa wifi điện thoại samsung uy tín

Sửa wifi điện thoại samsung uy tín

Trường hợp lỗi wifi trên điện thoại Samsung xảy ra sau khi cài đặt hoặc nâng cấp firmware khác. Nguyên nhân này thường xảy ra, bạn chỉ cần restore lại một firmware gốc khác từ nhà sản xuất. Sửa điện